Bezpieczeństwo podczas Mityngu

Z wielką radością przyjęliśmy decyzję o ponownej możliwości organizacji wydarzeń sportowych. Cieszymy się ogromnie, że niebawem znów się zobaczymy!

Dołożymy wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczne warunki, a personelowi bezpieczeństwo podczas pracy. W związku z pandemią wdrożyliśmy szereg procedur
i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS. Oto niektóre z nich:

 • W holu recepcyjnym, restauracji oraz na każdym piętrze hotelu przy windach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk

 • Systematycznie dezynfekujemy: klamki, poręcze, barierki, włączniki światła, windy hotelowe oraz toalety

 • W łazienkach ogólnodostępnych umieszczone są mydła antybakteryjne oraz instrukcje poprawnego mycia dłoni

 • Na sali gry znajdować się będą płyny do dezynfekcji rąk

 • Przebywając poza salą gry prosimy o zachowanie dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 metry

 • Stoły do gry zostaną ustawione w bezpiecznych od siebie odległościach

 • Na stołach nie może się znajdować nic oprócz sprzętu do gry

 • Systematycznie dezynfekujemy środkami odkażającymi: ladę recepcyjną, pin pady, długopisy i karty pokojowe po każdym Gościu

 • Każdy pokój po opuszczeniu przez Gościa jest wietrzony

 • Zachęcamy do płatności bezgotówkowej

 • Personel przed przystąpieniem do pracy poddawany jest pomiarowi temperatury

 • Zapewniamy obsłudze środki ochrony indywidualnej w tym, maski, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni

 • Zmodyfikowaliśmy procesy i zadania, aby zminimalizować kontakty pomiędzy pracownikami

Informujemy także, że w przypadku wystąpienia u uczestnika zawodów objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 lub wystąpienie choroby zakaźnej nie powinien on brać udziału w zawodach. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefoniczne z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.